Phát triển và bảo tồn các nguồn lực cho kinh tế biển xanh bền vững

play video14/05/2022 15:05

Hội nghị có sự tham dự của đại diện hơn 70 quốc gia, các tổ chức quốc tế. – Ảnh: VGP.

Theo Tuyên bố chung kinh tế biển xanh, tất cả các bên tham gia phải giải quyết các vấn đề trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu kết thúc tối 13/5 sau 2 ngày làm việc tại Hà Nội. Đại diện từ hơn 70 quốc gia tham gia hội thảo đã đồng ý Tuyên bố chung kinh tế biển xanh.

Theo đó, tất cả các bên tham gia cần:

– Phục hồi xanh sau COVID-19, giải quyết các rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu như di cư quốc tế, di dời trong nước do biến đổi khí hậu.

– Quy hoạch không gian biển cấp quốc gia, xây dựng cơ sở hạ tầng và đô thị ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ đại dương và chống ô nhiễm nhựa.

– Đảm bảo công bằng giới và tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng bị tổn thương.

– Thúc đẩy các cơ chế tài chính bền vững, đưa vấn đề tài chính cho biến đổi khí hậu vào chính sách.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, hội nghị này cũng là dịp truyền đi thông điệp rằng Việt Nam đã có chủ trương chính sách, cam kết và sẽ quyết tâm thực hiện theo cam kết đã đưa ra. Bên cạnh đó, hội nghị vừa là cam kết của Việt Nam nhưng cũng là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay với Việt Nam cùng thực hiện nội dung đã cam kết là phát triển bền vững kinh tế biển và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo vtv.vn