Hội nghị tuyên dương hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022

play video01/07/2022 08:15

Chiều ngày 28/6/2022,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tổ chức hội nghị tuyên dương hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 nhân kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Hội nghị tuyên dương hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, công tác “Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được triển khai hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm. Qua đó, từng bước giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống quý báu của gia đình Việt Nam, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, phòng chống các tệ nạn bạo lực gia đình, nhân rộng các mô hình điển hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, kinh tế phát triển…Tại các địa phương đã xây dựng và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm về công tác phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục con em trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội như: Mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Tổ hòa giải cơ sở; Câu lạc bộ “5 không 3 sạch”…Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 154.922 hộ đạt gia đình văn hóa; 67 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 492 câu  lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

Dịp này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã tuyên dương 14 gia đình văn hóa tiêu biểu; 07 cá nhân hoạt động hiệu quả trong công tác phòng chống bạo lực gia đình và 07 tập thể triển khai tốt mô hình “5 không 3 sạch” năm 2022./.

 

Bài và ảnh: Lê Na – Asah Xuyến