HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 6

play video02/07/2022 10:04

Chiều ngày 30/6/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Thuận, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Thuận và đồng chí Trần Minh Lực – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận.

HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 6.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận cho rằng: Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI diễn ra trong bối cảnh cả tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế và đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận và năm đầu triển khai đầu tư công trung hạn 5 năm, định hướng quy hoạch phát triển tỉnh 5 năm và 10 năm. Do đó, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư dự án, công trình theo phân bổ Chính phủ và các Chương trình mục tiêu Quốc gia đầu tư phát triển 5 năm, 10 năm của Quốc hội và Chính phủ. HĐND tỉnh Ninh Thuận, khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 6 để tập trung xem xét, thảo luận, quyết định đối với 03 nhóm nội dung:  Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư đối với 02 dự án và Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm các Chương trình mục tiêu quốc gia…Tiếp đó, lãnh đạo các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính  đã báo cáo tóm tắt 07 tờ trình Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp…

Trên cơ sở báo cáo của Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Kinh tế – Ngân sách,  HĐND tỉnh Ninh Thuận về kết quả thẩm tra các tờ trình Dự thảo Nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết gồm:  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước đầu tư trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh;  Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia;  Chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước và Bác Ái; Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn; Phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đ.c Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh: 07 Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp lần này đã kịp thời cụ thể hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; tạo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần tạo động lực và khơi thông các nguồn lực nhằm đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các dự án, công trình, bảo đảm các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ an sinh xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự kiểm tra, giám sát để đạt kết quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân…

Đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả./.

 

Bài và ảnh: Lê Na – Asah Xuyến.