Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận làm việc với Sở Tư pháp

play video08/08/2022 09:47

Chiều ngày 04/8/2022, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận có buổi làm việc với Sở Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2022.

Đ.c Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận làm việc với Sở Tư pháp.

Tính đến ngày 31/7/2022, Sở Tư pháp đã thực hiện 57 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao, trong đó 50 công việc đã hoàn thành, 7 công việc đang thực hiện trong hạn. Ngoài ra, Sở đã thụ lý 1.498 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và đã giải quyết 1.376 hồ sơ, đạt hơn 91,8%. Sở Tư pháp cũng đã triển khai các giải pháp để góp phần tăng các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó năm 2021 Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) do Sở Tư pháp phụ trách thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh đạt 9,21/10 điểm, xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao ngành Tư pháp đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chủ động tham khảo, học tập kinh nghiệm, cách làm hay từ Trung ương và của các tỉnh, thành phố, tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Thuận xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là xây dựng chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ cho ngành; tăng cường Quy chế phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để nâng cao chỉ số thành phần do đơn vị phụ trách, góp phần cải thiện bền vững các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian đến./.

 

 Bài và ảnh: Đình Hùng