Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận làm việc với Sở Tài chính

play video08/08/2022 09:52

Chiều ngày 02/8/2022, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận làm việc với Sở Tài chính để nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm 2022.

Đ.c Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận làm việc với Sở Tài chính.

Trong 7 tháng năm 2022, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận điều hành ngân sách để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 đạt hiệu quả. Tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 2.490 tỷ đồng, đạt 71% dự toán HĐND tỉnh Ninh Thuận giao; tổng chi hơn 3.630 tỷ đồng; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý giá – công sản và tài chính đầu tư. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; kịp thời thanh tra, chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán, chế độ tài chính, quản lý tài sản công, công khai tài chính…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong thời gian qua; mặc dù chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19, ngành Tài chính đã nỗ lực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hiệu quả nguồn thu – chi, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội. Chỉ rõ một số khó khăn, tồn tại của ngành Tài chính gặp phải trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến công tác tài chính, ngân sách; phối hợp với các ngành, địa phương đảm bảo nguồn thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất đai; tăng cường công tác cải cách hành chính và có giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện tốt công tác thanh tra tài chính và giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế, không để kéo dài; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo quy định pháp luật./.

 

Bài và ảnh: Vĩnh Phát